Hệ sinh thái quản trị BFO đã tiến hóa chạy trên Ipad & Windows8 Tablets

http://www.facebook.com/photo.php?v=452923181390537

Advertisements

About thomastanda

1. Management consulting : Working with many kinds of customers including both Vietnamese and foreigners, good experience, Business Process outsourcing, BPI : document templates as well as professional skills in some areas:Banking, Financial management, DD 2. Information technology: ERP, SCM, CRM, MIS, BI, DIS and Specific Industry Solutions, BSC, PBSC, TPS: More than 18 years implementing EUROJOB, iFlex -Core Banking, Microsoft Dynamics-Navision, Solomon, Axapta, especially BizForceOne® for outstanding successful customer implementations. 1997 – 1998: Pixibox, French company 1998 – 2000 Vietnam Bank for Agriculture and Rural 2. Development, HCM Branch : IS Manager and Accountant 2000 -> 2002 Eaten Asia Bank as IS MIS Project manager 2002 at Ben Thanh Brewery and Beverage 2004> 2006: Kimdosoft (Time shared Real Estate – Phú Hải resort) and ERP-with Navision implementation: Sanofy pharma. 2006-2007: BMI founder with MegasolutionCenter, USA 2007 -> now: BizForceOne Country manager with BFO Implementation: >30 projects with BizForceOne® Projects: Casumina JSC, TTA Group, DANAPHA, Vinpharco, Indico,CPC1, Duoc Hau Giang, Vimedimex, Danameco, Medochemie, VTJ, Vietceramic, PhuongNga, Samco… 2011 -> now: CENFORD : Center of Research and Development Association – Center of Asia R&D Association- VN Gorvement. Xem tài liệu powerpoint về hệ sinh thái quản trị (Business Management ecology system): http://www.authorstream.com/channels/thomastanda/Business-Management-Ecology/
This entry was posted in Management consulting. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hệ sinh thái quản trị BFO đã tiến hóa chạy trên Ipad & Windows8 Tablets

 1. thomastanda says:

  Như đã chia sẻ với quý công ty áp dụng hệ điều hành doanh nghiệp BFO hay cộng đồng BFO. Mỗi tổ chức hoạt động tốt hay hệ sinh thái phát triển bền vững, cần có con người có năng lực để:

  Thứ 1: Xác lập được qui trình tạo sản phẩm/dịch vụ mang tính hệ thống (Hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện);

  Thứ 2: Đưa sản phẩm/DV của mình đáp ứng nhu cầu thị trường.

  Nhằm tạo giá trị để đáp ứng nhu cầu nào đó của xã hội, doanh nghiệp cần biết thị trường, biết ta để lao động và chiến thắng hay cống hiến cho xã hội. Doanh nghiệp cần có “tư duy đột phá” hay tự đi trên đôi chân của mình để tự xây dựng hệ sinh thái cho riêng mình với qui trình phù hợp nhất và định hướng theo KPI (mục tiêu) để hoàn thành nhiệm vụ-mission.

  Chúng ta nên ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để đạt mục tiêu, đó là công nghệ thông tin với CN điện toán đám mây (Cloud Computing) công nghệ PaaS của BFO (Plaftform as a Service) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (Hiểu mình và biết thị trường để đạt mục đích). Vì vậy, tất cả đều phải tiến hóa không ngừng đó chính là hệ sinh thái quản trị hay qui luật “thay đổi để tồn tại”.

 2. thomastanda says:

  Thế kỷ 21, hệ thống quản lý đã tiến hóa thành hệ thống quản lý toàn diện hay hệ sinh thái quản trị TPS với công nghệ điện toán đám mây, PaaS cho ứng dụng doanh nghiệp, SaaS cho các tiện ích, và IaaS cho hạ tầng viễn thông. Tham khảo:
  http://www.authorstream.com/Presentation/thomastanda-1391279-enterprise-system-overview/

 3. thomastanda says:

  Enterprises Should Implement Change, Not Applications

  Bởi vì sự thay đổi:
  ” I’m all for speed. But at the end of the day, I’m an advocate for the pragmatism and efficacy of IT solutions delivered to the business teams. Information technology by itself accomplishes nothing. Microsoft Word didn’t write this article.”

  Và hiệu quả hay cạnh tranh sinh tồn:
  “Business benefit comes from the integration of people and process with information technology. Most projects focus too much attention on the technology and too little on people, process and change management.”

  Tham khảo thêm:
  http://www.forbes.com/sites/dell/2012/05/08/enterprises-should-implement-change-not-applications-2/2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s