Daily Archives: May 13, 2012

ERP có phải là đôi đũa thần giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng như tăng doanh thu, giảm chi phí hay nó chỉ là công cụ để xây dựng hệ sinh thái quản trị ?

http://www.forbes.com/sites/dell/2012/05/08/enterprises-should-implement-change-not-applications-2/2/ Enterprises Should Implement Change, Not Applications 1. Theo Stephanie Losee, Dell : Bởi vì yếu tố thời gian: ” I’m all for speed. But at the end of the day, I’m an advocate for the pragmatism and efficacy of … Continue reading

Posted in Hệ sinh thái quản trị, Management consulting, Tham luận | 7 Comments