Daily Archives: May 14, 2012

NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.   2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai. 3. Hãy yêu … Continue reading

Posted in Management consulting | 5 Comments