Daily Archives: May 28, 2012

Thoi gian la von quy nhat!

Chúng ta thường cảm thấy mình thiếu thốn về món này, món khác… nhưng rất ít khi cảm thấy mình thiếu thốn thời gian. Nói một cách chính xác hơn, sự quan tâm đến tính chất hạn chế của thời … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment