Monthly Archives: June 2012

So sánh giữa tâm lý học của Jung và tướng số học Trung Hoa

Tướng số học Trung Hoa chia làm 3 nhóm và 12 loại: A. Nhóm tâm lý (6 loại) 1. Động cơ: động lực làm việc2. Phản ứng với áp lực: phản kháng, cam chịu…3. Nhân sinh quan: cái nhìn hay … Continue reading

Posted in Management consulting | 8 Comments

Sân Hận và Nhẫn Nhục

Tôi còn nhớ đã đọc câu chuyện sau đây về cuộc đời Đức Phật do Đạo sư OSHO kể lại trong một bài thuyết giảng của Ông về thói quen phản ứng của con người:     Một hôm Đức … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

Ứng dụng tâm lý trong quản lý giao việc và ủy quyền

Quản lý nhân sự và ủy quyền, người lãnh đạo chia nhân viên làm 3 cấp: 1. Lao động phổ thông: Khi giao việc, cần nói rõ làm việc a,b,c có tham chiếu vào bản mô tả công việc, và … Continue reading

Posted in Hệ sinh thái quản trị, Management consulting, Tham luận, Thư giãn | 1 Comment

Hiểu mình biết người

Nguyên-tác PLEASE UNDERSTAND ME character & temperament types David Keirsey & Marilyn Bates Del Mar, CA 1984 Permision granted by PNBC 1993 Bản dịch HIỂU MÌNH BIẾT NGƯỜI Hà-Hoàng-Tâm cao-học hướng-dẫn tâm-lý CHƯƠNG 1 bá nhân bá tính 1.- DẪN … Continue reading

Posted in Management consulting | 18 Comments

Biết người là khôn, Biết mình là sáng (Lão Tử ?)

I) Khôn khác với Sáng II) Khôn thì có thể lừa người III) Khôn thì có thể lấy lòng người IV) Khôn thì có thể dùng người V) Khôn thì có thể có vinh hoa phú quí VI) Khôn thì … Continue reading

Posted in Hệ sinh thái quản trị, Tham luận, Thư giãn | 5 Comments