Monthly Archives: August 2012

Thiếu giá trị niềm tin -> ý thức hệ thống -> Hành vi hoảng loạn -> mất tư duy đột phá & sáng tạo nên theo bầy đàn?

Tâm lý “bầy đàn”: Bài học trị giá hàng tỷ USD Chỉ 4 ngày sau thông tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, cơn bão lốc trên thị trường tài chính tiền tệ đã tạm ngưng với sự can thiệp … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

Ứng dụng đạo Vô Vi trong hệ sinh thái quản trị!

Ứng dụng đạo Vô Vi trong hệ sinh thái quản trị!.

Posted in Hệ sinh thái quản trị, Management consulting | Leave a comment

Ứng dụng đạo Vô Vi trong hệ sinh thái quản trị!

Hãy để chúng chết đi… AUGUST 2, 2012 BY ALAN PHAN 79 COMMENTS 30 July 2012 T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi ngồi im và không … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment