Monthly Archives: September 2012

Hịch Tiến Sỹ

Trần Hưng Đạo Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước Nhật … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

Hãy cùng nhau thử tài Quản Lý Dự Án tuần này với 10 câu hỏi trong phần Human Resource Management nhé!

Question 1: You have just learned that one of your team members has not been adequately trained to complete project activities as assigned to him. How will you handle this situation? Answer: A. Replace this team member with someone more qualified. B. Request proper … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

CNTT-TT Việt Nam: Chưa lớn đã già!

CNTT-TT Việt Nam: Chưa lớn đã già!.

Posted in Management consulting | Leave a comment

CNTT-TT Việt Nam: Chưa lớn đã già!

Những gì mà hội thảo và Triển lãm toàn cảnh công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam năm 2012 phô bày đã khiến công chúng ngạc nhiên bởi sự quen thuộc cũ kỹ của từng hạng mục. … Continue reading

Posted in Management consulting | 2 Comments

5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy

– “Sáng tạo là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, muốn phát huy năng lực sáng tạo thì các quyền tài sản trí tuệ phải được pháp luật bảo … Continue reading

Aside | Posted on by | 2 Comments

 – “Sáng t…

  – “Sáng tạo là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, muốn phát huy năng lực sáng tạo thì các quyền tài sản trí tuệ phải được pháp luật … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment