Monthly Archives: February 2013

Mục đích sống!

‎” SỐNG ” mà thiếu đi cảm xúc thì cũng chỉ là ” TỒN TẠI ” Sống mà chỉ biết nhận mà không cho đi thì không tìm được bản ngã Cảm nhận mà không thực hành thì mất thời … Continue reading

Posted in Hệ sinh thái quản trị, Tham luận, Thư giãn | 6 Comments