Monthly Archives: March 2013

Từ ý thức dòng người đến bài toán cân đối dòn tiền để cứu nguy cho dòng hàng tồn kho bất động sản

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2013/03/1-000-hoi-vien-bat-dong-san-chat-van-tien-si-alan-phan/ THƯ NGỎ Kính gửi: Tiến sĩ Alan Phan, nguyên Chủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa; Đồng kính gửi: ‐ Hiệp hội BĐS Việt Nam; ‐ Hiệp hội BĐS TP.Hồ Chí Minh; ‐ Các cơ quan báo chí. Lời đầu … Continue reading

Posted in Management consulting | 8 Comments

Môi trường sinh Thái ảnh hưởng đến hệ thống quản trị tps

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/doanh-nghiep/2013/03/doanh-nghiep-cong-nghe-lo-thang-san-khach-thua-san-nha-1/ Thứ tư, 27/3/2013, 00:44 GMT+7 Doanh nghiệp công nghệ lo ‘thắng sân khách, thua sân nhà’ Khẳng định năng lực hoàn toàn có thể giải quyết nhiều bài toán kinh tế xã hội, nhưng trao đổi với Trưởng ban … Continue reading

Posted in Management consulting | Tagged | 6 Comments

HE SINH THAI QUAN TRI TAO SINH !

Smartphones and tablets will dominate and Laptop, PC will come to the breakdown for Dell, HP, SONY… ERP will become core functions of business but just  a standard functions whereas Apps like Apple App store, Android, Windows store will become Front … Continue reading

Posted in Management consulting | 9 Comments