Monthly Archives: April 2013

Văn hoá dân tộc hay môi trường sinh Thái!

Văn hóa của một dân tộc là toàn bộ những giá trị đã được chấp nhận và tạo ra cách suy nghĩ, hành động và ứng xử của dân tộc đó. Khi nhận định về văn hóa cá nhân của … Continue reading

Posted in Management consulting | 9 Comments

Từ Max, Angel đến tư tưởng Mao

Trong một bức thư tháng 9- 1890, Ăng ghen viết: “Theo quan diềm duy vật, nhân tố mang tính quyết định trong quá trình lịch sử nói cho cùng là sản xuất và tái sản xuất trong đời sống hiện … Continue reading

Posted in Management consulting | 3 Comments

Khổng giáo vs Thiên chúa giáo và Phật giáo trong nền Văn hoá Việt NAM

Khổng giáo   Theo dịch giả Nguyễn Hiến Lê thì Khổng Giáo, do Khổng Khâu hay Khổng Tử kế thừa từ kinh dịch http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Dịch Kinh Dịch (giản thể: 易经; phồn thể: 易經, bính âm: Yì Jīng; IPA Quảng Đông: jɪk … Continue reading

Posted in Management consulting | 10 Comments