Monthly Archives: July 2013

Quản trị chiến lược và công cụ kiểm soát hiến lược

1. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giới thiệu quản trị chiến lược 2. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quân sự: thời Alexander (năm 330 trước công nguyên) kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn … Continue reading

Posted in Management consulting | 4 Comments

Mục đích sống!

Mục đích sống!.

Posted in Management consulting | Leave a comment