Monthly Archives: August 2013

Đạo cuộc đời (PBSC) hay quản trị cuộc đời theo Nghiệp Số

Cuộc đời quan trọng nhất là mạng sống, cuộc sống ý nghĩa nhất là hạnh phúc bằng cách cân bằng 4 mục tiêu là sức khoẻ thần Thái, tình cảm (EQ), tri thức và tài Chánh (4T). Nhưng như thế nào … Continue reading

Posted in Management consulting | 10 Comments

Hệ sinh Thái quản trị ba dòng chảy : Văn hoá xã hội, chính trị và kinh tế!

Ba tư tưởng về kinh tế chính trị Published on August 18,     Trong một thế kỷ rưỡi qua, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân tộc, và chủ nghĩa Marx đã chia rẽ nhân loại. Cuốn sách này … Continue reading

Posted in Management consulting | 3 Comments

TỪ TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO ĐẾN VĂN HÓA

TỪ TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO ĐẾN VĂN HÓA TỪ TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO ĐẾN VĂN HÓA Tín ngưỡng và tôn giáo là những đề tài phong phú xưa nay đã thu hút rất nhiều học giả, nhiều nhà … Continue reading

Posted in Management consulting | 5 Comments