Monthly Archives: October 2013

VĂN HOÁ LÂM NGUY – Kỳ 1

* PIERRE BOURDIEU (Nguyễn Duy Bình – dịch) “Nhiều thị trường hơn là nhiều công bằng hơn”…Bằng quyền lực gần như tuyệt đối, một thứ quyền lực chi phối các tập đoàn truyền thông lớn, có nghĩa là chi phối … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment

Kinh tế phẳng

Kinh tế phẳng và hội nhập     Nhiều tập đoàn kinh tế phá nát nền kinh tế, chỉ  chăm bẵm vào việc chi tiền xây dựng các công trình thiếu chất lượng, không hiệu quả, thất thoát, cho nên … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment