Monthly Archives: February 2014

Linh hồn

Nhiều lý thuyết khoa học đưa ra những bằng chứng và căn cứ khoa học về sự tồn tại của Ma và cuộc sống con người sau khi chết. Lý thuyết lượng tử chứng minh sự tồn tại linh hồn … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment

Hạnh phúc là cùng đích của cuộc đời mỗi người (happier)

“Hạnh phúc là mục tiêu cao nhất và cuối cùng của cuộc đời” theo Aristotle hay Dalai Lama thù ” dù tin hay không tin vào Tôn giáo, dù theo Tôn giáo này hay tôn giáo khác, mục đích của … Continue reading

Aside | Posted on by | 5 Comments