Monthly Archives: March 2014

Ngọn và gốc

GỐC VÀ NGỌN Is 49, 14-15; 1Cr 4, 1-5; Mt 6, 24-34   Một bé gái rất dễ thương và được gia đình cưng chiều. Một hôm bị mẹ mắng, em giận bỏ nhà ra đi. Lang thang suốt ngày, … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment