Monthly Archives: July 2014

Tài Năng và giới hạn !

NẾU BẠN THẤY MÌNH GIỎI MÀ MÃI KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG, THÌ BÀI NÀY SẼ CHO BẠN CÂU TRẢ LỜI Có lần ngồi nhậu với anh bạn Vũ Nguyên Thành, tôi đã hợm hĩnh hỏi: “Em thấy mình cũng giỏi … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

Đạo cuộc đời

Cùng đích của cuộc đời là hạnh phúc sức khỏe (thần thái) là sự sống của đời tình cảm (tri kỷ) là lẽ sống của đời Tri thức là chìa khóa cuộc đời tài chánh là hành trang cuộc đời … Continue reading

Posted in Management consulting | 9 Comments

Guide to implement DUPONT in BFO v2

Posted in Management consulting | Leave a comment