Monthly Archives: December 2014

4 dang cap cua con nguoi

Con Người được tác tạo với hai phần tuy khác biệt nhưng lại hòa nhập với nhau làm một: Thể Xác và Tinh Thần. Tùy theo giáo dục gia đình và học đường và tùy theo nhận thức mà Con … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

CÁCH TA LÀM CUỘC SỐNG TRỞ NÊN THÚ VỊ

CÁCH TA LÀM CUỘC SỐNG TRỞ NÊN THÚ VỊ 1. Không phải lúc nào cuộc sống cũng phức tạp và rối tung như chúng ta tưởng. Đôi khi, mọi chuyện rất đơn giản. Miễn là bạn cảm thấy vui vẻ … Continue reading

Posted in Management consulting | 9 Comments