Monthly Archives: April 2015

Thuong De

Một hôm vào sáng sớm khi Phật đi dạo buổi sáng, một người hỏi ông ấy, “Có Thượng đế không?” Phật nhìn một chốc vào mắt người này và nói, “Không. Không có Thượng đế chút nào – chưa bao … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment