Monthly Archives: February 2016

Tôn giáo và văn hoá

Ngay trong nhân học tôn giáo, các nhà nghiên cứu cũng đưa ra những khái niệm tôn giáo từ nhiều góc độ khác nhau. Những người theo trường phái chức năng quan tâm đến vai trò của tôn giáo trong … Continue reading

Posted in Management consulting | 1 Comment

TINH VA TIEN trong đạo cuộc đời

TÌNH VÀ TIỀN… Tình và tiền – Hai thứ quá quan trọng mà bất cứ một ai đều biết sự quan trọng của 2 khái niệm này, vai trò của nó trong cuộc sống hiện nay. Dẫu bạn buồn hay … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment